Suprajohtavuutta moduloiden

© 2019 EPFL

(18.10.2019) Sveitsiläisen EPFL:n tutkijat ovat luoneet metallisen mikrorakenteen, jossa he voivat määritellä ja virittää suprajohtavuusmalleja.

Parhaillaan käydään kilpailu rakentaa maailman ensimmäinen kvanttitietokone, jossa käytettäisiin suprajohteiden eri vaiheita laskelmien suorittamiseen.

Perinteiset suprajohteet ovat erittäin vankkoja ja vaikeita vaikutettavia ja haasteena on löytää uusia materiaaleja, joissa laitteen suprajohtavaa tilaa voidaan helposti manipuloida.

EPFL:n kvanttimateriaalien laboratorio (QMAT), jota johtaa professori Philip Moll, on työskennellyt epätavanomaisien suprajohteiden parissa, jotka tunnetaan nimellä raskaat fermionimateriaalit.

QMAT-tutkijat osana EPFL:n, Max Planckin, Los Alamosin laboratorion ja Cornellin yliopiston välistä laajaa kansainvälistä yhteistyötä tekivät yllättävän löydön yhdestä näistä materiaaleista, CeIrIn5:stä.

CeIrIn5 on metalli, joka suprajohtaa erittäin matalassa lämpötilassa, vain 0,4 °C absoluuttisen nollan yläpuolella (noin -273 °C).

QMAT-tutkijat yhdessä Katja Nowackin kanssa Cornellin yliopistosta ovat nyt osoittaneet, että tätä materiaalia voitaisiin tuottaa tavalla, jossa suprajohtavien alueiden kanssa toimii rinnakkain alueita, jotka ovat normaalissa metallitilassa. Mikä vielä parempaa, he tuottivat mallin, jonka avulla tutkijat voivat suunnitella monimutkaisia johtamiskuvioita ja lämpötilaa muuttamalla jakaa ne materiaaliin erittäin hallitulla tavalla.

Tämän saavuttamiseksi tutkijat liittivät hyvin ohuita CeIrIn5 - kerroksia safiirialustaan. Jäähdytettynä materiaali supistuu merkittävästi mutta safiiri supistuu hyvin vähän. Tuloksena oleva vuorovaikutus tuottaa materiaaliin vetorasitusta, siten vääristäen hivenen CeIrIn5 -kerroksien atomisidoksia.

Koska CeIrIn5:n suprajohtavuus on epätavallisen herkkä materiaalin täsmälliselle atomikonfiguraatiolle, vääristyskuvion suunnittelu on kaikki mitä tarvitaan monimutkaisen suprajohtavuuskuvion saavuttamiseen.

Tämä löytö edustaa suurta askelta eteenpäin raskaiden fermionmateriaalien suprajohtavuuden hallitsemisessa. Tämän projektin jälkeen on juuri alkanut jatkotutkimus mahdollista teknisistä sovelluksista.

"Voisimme esimerkiksi muuttaa suprajohtavuusalueita muuttamalla materiaalin vääristymiä mikroaktuaattorilla. Mahdollisuus erottaa ja kytkeä suprajohtavat alueet sirulla voisi myös luoda eräänlaisen kytkimen tuleville kvanttitekniikoille, aivan kuten nykypäivän tietojenkäsittelyssä käytettävät transistorit," visioivat tutkijat tiedotteessaan.

Aiheesta aiemmin:

Uusia ulottuvuuksia suprajohteille


Aiemmat uutiset

Spin- ja varausvirran hallintaa (17.10.2019)
Pyyhkäisyelektronimikroskoopin kuva rakenteesta jolla saavutetaan puhtaan spinvirran kuljetus jota voidaan hallita muuttamalla nanokanavan 3D-geometriaa. Spintroniset..

Spektrometriaa sirupiirillä (16.10.2019)
Ensi silmäyksellä ajatus matkapuhelimien käytöstä kemiallisissa analyyseissä vaikuttaa rohkealta. Normaalisti vastaavissa analyyseissä käytetyt infrapunaspektrometrit..

Uusia ulottuvuuksia printtielektroniikalle (15.10.2019)
Kaksi elektronisesti aktiivista johtoa, jotka on painettu suoraan sormelle, sytyttää onnistuneesti ledin, kun jännite kytketään niihin. Duke-yliopiston sähköinsinöörit..