Langattoman viestinnän tulevaisuus on terahertseissä

23.02.2018

APL-australialaisten-terahertsi-2-300-t.jpgUsean australialaisyliopiston yhteistyöprojektissa tutkittiin terahertsisäteilyä, joka tuottaisi toteutuessaan suuremman kaistanleveyden datansiirrolle. Lisäksi terahertsisäteily tuottaa keskitetympää signaalia, joka voi parantaa viestintäasemien tehokkuutta ja vähentää matkaviestimien virrankulutusta.

"Mielestäni siirtyminen terahertsien taajuuksiin on langattoman viestinnän tulevaisuus", toteaa tutkimuspaperin kirjoittaja Shaghik Atakaramians. Kuitenkaan tieteilijät eivät ole kyenneet kehittämään terahertsien magneettista lähdettä, joka on välttämätön askel valon magneettisen luonteen hyödyntämiseksi terahertsilaitteilla.

Aiemmassa työssä tutkijat ehdottivat, että magneettinen terahertsilähde voitaisiin teoriassa tuottaa, kun piste lähde ohjataan halkaisijaltaan alle aallonpituisen kuidun läpi.

Tässä työssä he kokeellisesti demonstroivat parannettua magneettista terahertsien dipolilähdettä asettamalla dielektrinen kuitu metallilevyn reiän kohdalle. Näin säteilyteho parani enemmän kuin yhdellä suuruusluokalla. Parannus johtuu Mie-tyyppisen resonanssien virittymisestä kuidussa.

"Terahertsien magneettisten lähteiden luominen avaa meille uusia suuntia", Atakaramians sanoi. Terahertsien magneettiset lähteet voisivat auttaa mikro- ja nanolaitteiden kehittämisessä.

Uuden rakenteen toinen etu, tässä tapauksessa magneettisena terahertsilähteenä käyttäen, on kyky muuttaa terahertsilähetysten tehostamista virittelemällä järjestelmää.

Atakaramians korosti, että tämä kyky selektiivisesti parantaa säteilyä ei rajoitu terahertsien aallonpituuksiin. "Käsitteellinen merkitys tästä on sovellettavissa koko sähkömagneettiseen spektriin ja atomisiin säteilylähteisiin", toteaa puolestaan tutkimusjohtaja Shahraam Afshar.

Tämä avaa uusia kehityksen osiota monissa nanoteknologioissa ja kvanttitekniikoissa, kuten kvanttisignaalinkäsittelyssä.

Aiheesta aiemmin

Kohti terahertsiaaltoja

Terahertsit käytöön

Terahertsien katsaus Tammikuu 2017
25.01.2021Katalyyttiä atomikerroksittain säätäen
22.01.2021Nano-ohutta energiankeruuta
21.01.2021Metallista perovskiittiä
20.01.2021Tutkijat kesyttävät fotoni-magnoni -vuorovaikutuksen
19.01.2021Transistoreita kutistaen
18.01.2021Sinistä valoa perovskiittiledeistä
15.01.2021Uusi nanorakenteinen yhdiste anodille
14.01.2021Fyysikot luovat aikakäänteisiä optisia aaltoja
13.01.2021Kubitteja ohjaten
12.01.2021Pullisteleva perovskiitti

Siirry arkistoon »