Grafeeni yllättää vieläkin

14.09.2018

Berkeley-negatiivisen-kaarevuuden-hiilirakenne-HZDR-300-t.jpgGrafeenia pidetään lupaavana ehdokkaana tulevaisuuden nanoelektroniikalle. Teoriassa sen pitäisi mahdollistaa kellotaajuudet, jotka ovat jopa tuhat kertaa nopeampia kuin nykyisellä piielektroniikalla.

Tutkijat Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorfin (HZDR) ja Duisburg-Essenin yliopiston (UDE) yhteistyössä Max Planck –instituutista ovat nyt osoittaneet ensimmäistä kertaa, että grafeeni voi todella muuntaa elektroniset signaalit gigahertsien alueelta erittäin tehokkaasti terahertsien taajuuksille.

Teoria on pitkään ennustanut, että grafeeni voi olla erittäin tehokas "epälineaarinen" elektroninen materiaali eli materiaali, joka pystyy tehokkaasti muuntamaan sovitetun oskilloivan sähkömagneettisen kentän kenttiin, joilla on paljon suurempi taajuus.

Kaikki kokeelliset pyrkimykset todistaa tämä vaikutus grafeeniin viimeisten kymmenen vuoden aikana eivät kuitenkaan ole onnistuneet.

Tutkijat onnisutivat nyt moninkertaistamaan taajuuden yksikerroksisessa grafeenissa käyttäen HZDR:n uutta terahertsien TELBE säteilylähdettä.

Kauan odotettu kokeellinen todiste terahertsien harmonisesta generoinnista onnistui grafeenissa, joka sisältää monia vapaita elektroneja. Kun vapaita elektroneja viritetään värähtelevällä sähkökentällä ne jakavat energiansa hyvin nopeasti grafeenin muiden elektronien kanssa, jotka sitten reagoidessaan aiheuttavat erityisen nopeita ja voimakkaita muutoksia grafeenin johtokykyyn.

Tutkijoiden mukaan kolmannen, viidennen ja seitsemännen harmonisen taajuuden generoinnin tehokkuutta kuvaavat epälineaariset kertoimet olivat grafeenilla poikkeuksellisen korkeita. Grafeeni on siis mahdollisesti elektroninen materiaali, jolla on tähän mennessä vahvin tunnetuin epälineaarisuus.

Pallohiilen eli fullereenin löytäminen hämmästytti ja ilahdutti kemistejä 1980-luvulla, nanoputket fyysikoita 1990-luvulla ja grafeeni materiaalitutkijoita 2000-luvulla. Mutta yksi nanomittakaavan hiilirakenne - negatiivisesti kaareva pinta nimeltä schwarzite - on väistellyt tutkijoita.

Berkeley-negatiivisen-kaarevuuden-hiilirakenne-250-t.jpgNyt UC Berkeleyn kemistit ovat osoittaneet, että Etelä-Koreassa ja Japanissa viime aikoina syntyneet hiilirakenteet ovat itse asiassa pitkään etsittyjä schwarziitteja. Tutkijat ennustavat niillä olevan ainutlaatuisia sähköisiä ja varastoivia ominaisuuksia, kuten jo löydetyissä nanotason hiilirakenteissa.

Uudet rakenteet rakennettiin zeoliittihuokosten sisälle, jonne se muodostaa topologisesti minimaalisia pintoja.

Teoreettisen työn pohjalta kemistit ovat ennustelleet, että schwarziiteilla on ainutlaatuiset elektroniset, magneettiset ja optiset ominaisuudet, jotka tekevät ne käyttökelpoisiksi superkondensaattoreissa, akkuelektrodeissa ja katalysaattoreissa. Lisäksi niiden suuret sisäiset tilat soveltuvat kaasun varastointiin ja erotteluun.

29.09.2023Tavoitteena parempia kubitteja
28.09.2023Suola ja kulta tuottavat sähköä
27.09.2023Laaksotroniikka lämpenee
26.09.2023Tekoälyä monisensorisella integroidulla neuronilla
25.09.2023Magneetteja huonelämpöiseen kvanttilaskentaan
23.09.2023Lupaavia vedyn tuotannon tapoja
23.09.2023Kvanttipotentiaalin vapauttaminen monipuolisilla kvanttitiloilla
21.09.2023Terahertsiaaltoja helpommin
20.09.2023Espoosta voi ostaa kvanttitietokoneen
19.09.2023Kvanttianturien tarkkuutta voi edelleen parantaa

Siirry arkistoon »