Hiilidioksidia hotkiva akku

01.10.2018

MIT-hiilidioksidia-akkuun-300-t.jpgMIT:n tutkijoiden kehittämä uudenlainen akkuidea tukeutuu osittain voimalaitoksen prosessista kerättyyn hiilidioksidiin. Eli kehitetty konsepti voisi hyödyntää kasvihuonekaasuja ennen kuin ne koskaan pääsevät ilmakehään.

Kun nykyisin yritetään muuntaa hiilidioksidia erikoiskemikaaleiksi käyttämällä haastavia metallikatalysaattoreita, uudenlainen akku voisi jatkuvasti muuntaa hiilidioksidia kiinteäksi mineraalikarbonaatiksi purkautuessaan.

Tällä hetkellä hiilidioksidin talteenottolaitteilla varustetut voimalaitokset käyttävät jopa 30 prosenttia tuottamastaan sähköstä hiilidioksidin talteenottoon, vapauttamisen ja varastointiin.

"Hiilidioksidi ei ole kovin reaktiivinen", kertoo professori Betar Gallant, joten "uusien reaktioreittien löytäminen on tärkeää." Yleensä ainoa tapa saada hiilidioksidi osoittamaan merkittävää aktiviteettia sähkökemiallisissa olosuhteissa on suuri energian syöttö korkeiden jännitteiden muodossa, mikä voi olla kallis ja tehoton prosessi.

Sen sijaan tutkijatiimi kehitti lähestymistavan, jota voitaisiin käyttää voimalaitoksen jätevirrassa. Akku on valmistettu litiummetallista, hiilestä ja tutkijoiden kehittämästä elektrolyytistä.

Gallant ja hänen työtoverinsa löysivät keinon saavuttaa sähkökemiallinen hiilidioksidimuunnos käyttäen vain hiilielektrodia mutta idean avain on hiilidioksidin esiaktivointi sisällyttämällä se amiiniliuokseen.

"Se, mitä olemme osoittaneet ensimmäistä kertaa, on se, että tämä tekniikka aktivoi hiilidioksidin helpommalle sähkökemialle", Gallant sanoo. "Näitä kahta kemikaalia - vesipitoisia amiineja ja ei-vesipohjaisia akkuelektrolyyttejä - ei yleensä käytetä yhdessä, mutta havaitsimme, että niiden yhdistelmä antaa uusia ja mielenkiintoisia käyttäytymismalleja, jotka voivat lisätä purkausjännitettä ja mahdollistaa hiilidioksidin jatkuvan muuntamisen."

He osoittivat sarjalla kokeita, että tämä lähestymistapa toimii ja voi tuottaa litium-hiilidioksidi-akun jännitteellä ja kapasiteetilla, jotka ovat kilpailukykyisiä huippuluokan litium-kaasu -akkujen kanssa. Lisäksi amiini toimii molekyylipromoottorina, jota ei kuluteta reaktiossa.

Tätä varhaista järjestelmää ei ole vielä optimoitu ja se edellyttää jatkokehitystä. Toistaiseksi akun käyttöikä on rajoitettu kymmeneen lataus-purkausjaksoon. Tutkijoiden mukaan tällaiset akut ovat vielä vuosien päässä elinkelpoisesta tuotteesta sillä tämä tutkimus kattaa vain yhden tarpeellisista edistysaskeleista, jotta ne olisivat käytännöllisiä.

18.12.2018Vähemmän energiaa käyttäviä muisteja
17.12.2018Uusi lasertekniikka kemian antureille
14.12.2018Topologisia ja muita vähällä toimivia transistoreita
13.12.2018Fuori ja sula pii akkujen perustaksi
12.12.2018Ääniaaltoja jäädyttäen
11.12.2018Kolmiulotteista holografiaa videona
10.12.2018Hallita elektroneja alle femtosekunneissa
07.12.2018Kangasvaihtoehto puettavien laitteiden akuille
05.12.2018Uusi rakennepalikka kvanttilaskentaan
04.12.2018Valonsäde 400-kertaa leveämmäksi

Siirry arkistoon »