Uusia ominaisuuksia elektroniikalle

12.06.2019

PSI-uusi-materiaali-uusi-kvasipartikkeli-200-t.jpgPSI:n tutkijat Niels Schröter (vas.) ja Vladimir Strocov koeasemallaan Swiss Light Source SLS:ssä.

Sveitsiläisen Paul Scherrer Instituten (PSI) tieteilijöiden johdolla on tutkittu uutta kiteistä materiaalia, jolla on elektronisia ominaisuuksia, joita ei ole koskaan aikaisemmin nähty.

Kyseessä on alumiini- ja platina-atomien kide, jonka symmetrisesti toistuvissa yksikkösoluissa yksittäiset atomit ovat siirtyneet toisistaan siten, että ne muistuttava kierreportaita.

Tämä johti koko kiteen elektronisen käyttäytymisen uusiin ominaisuuksiin, mukaan lukien niin sanotut Rarita-Schwingerin fermionit sisätiloissaan ja erittäin pitkät ja nelinkertaiset topologiset Fermi-kaaret sen pinnalla.

Nämä terminologiat tarkoittavat, että kide on paitsi kiraalinen mutta myös topologinen materiaali. Juuri näiden kahden ilmiön yhdistelmä johtaa epätavallisiin elektronisiin ominaisuuksiin, jotka myös eroavat materiaalin sisällä ja sen pinnalla.

Tutkijat ovat kiinnostuneita uusista materiaaleista ja sen elektronien eksoottisesta käyttäytymisestä, koska jotkut niistä voivat olla sopivia tulevaisuuden elektroniikan sovelluksiin.

Tavoitteena on - esimerkiksi kvanttitietokoneilla - saavuttaa entistä tiheämpi ja nopeampi tallennus ja tiedonsiirto tulevaisuudessa ja vähentää sähköisten komponenttien energiankulutusta.

Yksittäisellä eristetyllä elektronilla on selkeä sähkövaraus, magneettinen momentti ja massa ja sen vapaata liikkuvuutta voidaan ennustaa tarkasti.

Espanjalaisten tieteilijöiden johdolla valmistettiin nanotason keinotekoinen materiaali, joka manipuloi atomeja yksi toisensa jälkeen ja huomattiin, että elektronit ovat erittäin raskaita. Raskaat elektronit ovat lupaavia hiukkasia, jotka antavat uusia ominaisuuksia uudenlaisille materiaaleille.

Tutkimus osoittaa, että on mahdollista valmistaa yksitellen keinotekoisia materiaaleja tuottamaan sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia, joita ei ole millään luonnosta löydetyllä materiaalilla.

Tässä työssä tutkijat havaitsivat, että metallin tavanomaiset elektronit tulevat raskaiksi elektroneiksi (tekninen nimitys on raskas fermioni), jotka sijaitsevat pinnalla olevien kobolttisten magneettiatomien järjestyneiden atomirakenteiden läheisyydessä.

Raskaat fermionit ovat elektronisia tiloja, joita esiintyy kun normaalisti luontaisesti magneettisia elektroneja houkuttaa puoleensa jaksollisesti järjestyneiden magneettisten atomien rakenne.

Tällaisen vielä tieteellisen materiaalin eksoottiset elektroniset ja magneettiset ominaisuudet aiheuttavat suuria odotuksia niiden mahdollisissa käyttösovelluksissa, kuten antureissa, suprajohtavissa laitteissa tai kriittisten kvanttimenetelmien tutkimisessa.

Raskaat elektronit käyttäytyvät dramaattisesti eri tavalla kuin normaalit elektronit, koska niiden vaste lämpötilalle, magneettikenttien voimalle skaalautuu elektronien massan kanssa.

Näiden uusien tilojen havainnointi herättää uusia teoreettisia malleja, joiden avulla voimme tutkia aineen kvanttirajoja ja suunnitella uusia keinotekoisia materiaaleja, joilla on mukautettu elektroninen käyttäytyminen.

Aiheesta aiemmin:

Eksoottisia kvanttivaikutuksia

Materiaaleja atomi kerrallaan

Kvantti-ilmiötä puolijohdepaketeissa

17.09.2021Kiertymiä ja laaksoja
16.09.2021Vihreää polttoainetuottoa kehittäen
15.09.2021Topologiaa ja magneettisuutta
14.09.2021Kvanttianturit ohenevat
13.09.2021Nanokamera seuraa kemiallisia reaktioita
10.09.2021Komplementaarista galliumnitridielektroniikkaa
08.09.2021Käytännöllisiä lämpösähkömateriaaleja
06.09.2021Ionit vauhdikkaina erittäin ohuissa savissa
03.09.2021Akun anodi ja katodi osana kotelointia
01.09.2021Nanomaailman kvanttiominaisuuksia

Siirry arkistoon »