Perovskiittikuitua akuille ja elektrolyysiin

22.03.2017

Georgia-Tech-nanokuitua-akkuihin-300-t.jpgGeorgia Institute of Technologyn materiaalitutkijat ovat kehittäneet perovskiittisen nanokuidun, jota voidaan käyttää erittäin tehokkaana katalysaattorina ultranopealle hapenkehitysreaktiolle ja uudemmille metalli-ilma-akuille.

Metalli-ilma-akut pystyvät varastoimaan energiaa huomattavasti pienempään tilaan kuin nykyiset akut mutta ongelmana on, että niiltä puuttuu kustannustehokas katalyytti.

Syntetisointiprosessin aikana tutkijat käyttivät koostumuksen viritystä parantamaan katalyytin luontaista aktiivisuutta noin 4,7-kertaisesti. Perovskiittioksidin kuitu tehdään sähkökehruussa, jossa muodostuu läpimitaltaan noin 20 nanometrisiä kuituja.

Tutkijat havaitsivat, että uusi strontiumilla ja raudalla seostettu aine osoitti nykyisiä selvästi parempaa hapen kehittymisen reaktiokykyä veden elektrolyysissä.

Uuden nanokuidun massanormalisoitu katalyyttinen aktiivisuus parani noin 72 kertaa suuremmaksi kuin alkuperäinen jauhekatalyytin ja 2,5 kertaa suuremmaksi kuin iridiumoksidin, jota pidetään state-of-art katalyytinä by nykyisten standardien.

Tämä katalyyttisen aktiivisuuden kasvu tulee osittain suuremmasta pinta-alasta, joka saavutetaan nanokuiduilla ja perovskiittirakenteen syntetisointi nanokuiduksi korotti myös luontaista aktiivisuutta.

Vedyn tuotannon ja metalli-ilma akkujen kehityksen lisäksi uusi katalysaattori voisi myös edustaa seuraava askelta tehokkaammille polttokennoteknologioille.
19.07.2019Luminenssilamput kehittyvät
12.07.2019Atomista audiotallennusta
03.07.2019Informaation teleporttausta timantissa
02.07.2019Orgaanisia katodeja tehokkaille akuille
28.06.2019Spintroniikkaa ja muistitekniikkaa
27.06.2019Edistysaskeleita kvanttitietotekniikalle
26.06.2019Oksidimateriaalit kaupallistuvat
25.06.2019Lasertekniikalla grafeenia hyötykäyttöön
24.06.2019Ionitekniikkaa kondensaattoreihin
20.06.2019Tehokkaampia tehopiiritekniikoita

Siirry arkistoon »