Molekyylirobotit parveutuvat yhteistyöhön

22.04.2022

Hokkaido-molekyyli-robotit-parveilevat-250-t.jpgKaaviokuvat lastinkuljetuksesta molekyylirobottien parvella (ylhäällä) ja fluoresenssikuvia sinistä pallomaista lastia kuljettavasta molekyylirobotista (alhaalla). Mittaviiva on 20 mikrometriä. Määrittämällä valosäteilyn sijainti on mahdollista kerätä rahti määrättyyn kohteeseen (oikealla). Mittaviiva on 50 mikrometriä.

Suurempi kuva

Alallaan ensimmäisessä tutkimuksessa tutkijat ovat osoittaneet, että molekyylirobotit pystyvät kuljettamaan rahtia käyttämällä parvistrategiaa, jolloin kuljetusteho on viisi kertaa suurempi kuin yksittäisillä roboteilla.

Parvirobotiikka on uusi tieteenala, joka on saanut inspiraationsa elävien organismien yhteistoiminnallisesta käyttäytymisestä ja joka keskittyy robottien valmistukseen ja niiden hyödyntämiseen monimutkaisten tehtävien suorittamiseen parvissa.

Tohtori Mousumi Akterin ja Hokkaidon yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Akira Kakugon johtama tutkijaryhmä on onnistunut kehittämään maailman ensimmäiset toimivat mikrokokoiset koneet, joissa hyödynnetään parveilun etuja.

Yhteistyössä toimivien robottien parvi saa joukon ominaisuuksia, joita ei löydy yksittäisistä roboteista – ne voivat jakaa työtaakan, reagoida riskeihin ja jopa luoda monimutkaisia rakenteita vastauksena ympäristön muutoksiin. Mikro- ja nanomittakaavassa olevilla mikroroboteilla ja koneilla on niiden koosta johtuen hyvin vähän käytännön sovelluksia; jos ne voisivat tehdä yhteistyötä parvissa, niiden käyttömahdollisuudet lisääntyisivät valtavasti.

Ryhmä rakensi noin viisi miljoonaa yksimolekyylistä konetta. Nämä koneet koostuivat kahdesta biologisesta komponentista: DNA:han linkitetyistä mikrotubuluksista, mikä mahdollisti niiden parveilemisen; ja kinesiinistä, jotka olivat toimilaitteita, jotka pystyivät kuljettamaan mikrotubuluksia.

DNA yhdistettiin valoherkän yhdisteen, atsobentseenin kanssa, joka toimi sensorina, mikä mahdollisti parveilun hallinnan. Näkyvälle valolle altistuessaan atsobentseenin rakenteen muutokset saivat DNA:n muodostumaan kaksoisjuosteensa ja johtivat mikrotubulukset muodostamaan parvia. UV-valolle altistuminen käänsi tämän prosessin.

Kokeissa käytetty lasti koostui polystyreenihelmistä. Ne käsiteltiin atsobentseeniin kytketyllä DNA:lla; joten lasti lastattiin näkyvällä valolla ja purettiin UV-valolla. Molekyylikoneissa ja lastissa käytetty DNA ja atsobentseeni olivat erilaisia, joten parveilua voitiin hallita kuorman lastauksesta riippumatta.

Yksittäiset koneet pystyvät lastaamaan ja kuljettamaan polystyreenihelmiä, joiden halkaisija on enintään 3 mikrometriä, kun taas koneparvet voivat kuljettaa halkaisijaltaan jopa 30 mikrometrin kokoista lastia. Lisäksi kuljetusetäisyyden ja kuljetusmäärän vertailu osoitti, että parvet olivat jopa viisi kertaa tehokkaampia kuljetuksessa yksittäisiin koneisiin verrattuna.

Osoittamalla, että molekyylikoneet voidaan suunnitella parveilemaan ja yhteistyöhön kuljettamaan rahtia tehokkaasti, tämä tutkimus on luonut pohjan mikrorobottien soveltamiselle eri aloilla. "Lähitulevaisuudessa odotamme näkevämme mikrorobottiparvia lääkkeiden toimittamisessa, kontaminanttien keräämisessä, molekyylitason sähköntuotantolaitteissa ja mikroilmaisinlaitteissa", Akira Kakugo sanoo.

Aiheesta aiemmin:

Parveilevaa ja loikkivaa robottitekniikkaa

Kohti älykkäitä mikrorobotteja

29.09.2023Tavoitteena parempia kubitteja
28.09.2023Suola ja kulta tuottavat sähköä
27.09.2023Laaksotroniikka lämpenee
26.09.2023Tekoälyä monisensorisella integroidulla neuronilla
25.09.2023Magneetteja huonelämpöiseen kvanttilaskentaan
23.09.2023Lupaavia vedyn tuotannon tapoja
23.09.2023Kvanttipotentiaalin vapauttaminen monipuolisilla kvanttitiloilla
21.09.2023Terahertsiaaltoja helpommin
20.09.2023Espoosta voi ostaa kvanttitietokoneen
19.09.2023Kvanttianturien tarkkuutta voi edelleen parantaa
18.09.2023Kaksiulotteisia fettejä piikiekolle
16.09.2023Grafeenia, vihreää energiaa ja materiaaleja
15.09.2023Infrapunavaloa kvanttipisteistä
14.09.2023Kohti täydellisiä optisia resonaattoreita
13.09.2023Pidemmän kantaman vedenalaista viestintää
12.09.2023Pisara-akku tasoittaa tietä biointegroinnille
11.09.2023Atomisen tarkkoja antikvanttipisteitä
08.09.2023Outo metalli on nyt vähemmän outo
07.09.2023Yhtä aikaa analoginen ja digitaalinen
06.09.2023Fotoni kuljettaa ja koodaa kvantti-informaatiota
05.09.2023Parempi kyberturvallisuus uudella materiaalilla
04.09.2023Miten valo toimii? Kysy mekaanikolta
01.09.2023Spinin kytkentää kvanttimateriaalissa huonelämpötilassa
31.08.2023Kuditit antavat välähdyksen kvanttitulevaisuudesta
30.08.2023Ledejä piirtäen ja vaihtoehto orgaanisille ledeille
29.08.2023Ioniansoja, fermionprosessori ja kvanttihybridimekaniikkaa
28.08.2023Grafeenin ominaisuuksia grafiittiin
26.08.2023Tehokas fotoreaktori ja kestävä polttokennoarkkitehtuuri
25.08.2023Pienenergian keruuta grafeenin värähtelystä
24.08.2023Valoa magneetin sisään
23.08.2023Hiilipohjaista kvanttitekniikkaa
22.08.2023Kohti vikasietoisia kubitteja
21.08.2023Kaksiulotteinen aaltojohde valolle
19.08.2023Aurinkokenno toimii kuin kasvin lehti
18.08.2023Seuraava askel neuromorfista laskentaa
17.08.2023Suprajohteita vaikka atomi kerrallaan
16.08.2023Nanoledejä ja kvanttivalosauvoja
15.08.2023Q-piin löytö tuo lisäpotkua kvanttilaskennalle
14.08.2023Ferrosähkömateriaali voisi antaa roboteille lihakset
12.08.2023Anturointia solujen tasolla
11.08.2023Tutka tehostuu kvanttisesti ja interferenssillä
10.08.2023Kesän aikana käännettyä
09.08.2023Uudenlaiset anioneja johtavat kalvot elektrolyysille
08.08.2023Eeroq ja 2000 kubitin prosessori
07.08.2023Datansiirtoa useilla valon väreillä yhdellä laserilla
05.08.2023Lämpöavusteinen havaitseminen eli HADAR
05.08.2023Langatonta energiansiirtoa etäämmälle
03.08.2023Atomikubitteja ja sukkuloivia ioneja
02.08.2023Ferrosähköinen transistori muistaa ja laskee
01.08.2023Muistissa toimivaa langatonta laskentaa
26.07.2023Mikroaaltoisolaattori vaikkapa kvanttitietokoneille
21.07.2023Transistoreita uusille piiriarkkitehtuureille
14.07.2023Askel kohti mekaanisten kubittien toteuttamista
07.07.2023Tehokkaampaa värähtelyenergian talteenottoa
01.07.2023Kvanttitekniikkaa matkapuhelinten salaukseen
22.06.2023Terahertseistä näkyväksi valoksi
21.06.2023Jäljittelee ihmisen näkö- ja muistikykyjä
20.06.2023Älymateriaali haastaa Newtonin liikelain
19.06.2023Säteenjakaja fononeille
17.06.2023Inteliltä kvanttiprosessori
16.06.2023Litteät fullereenifragmentit houkuttelevat elektroneja
15.06.2023Lupaavia rakenneosia kvanttisimulaattoreille
14.06.2023Uusi rakennuspalikka kvanttiteknologialle
13.06.2023Monitoiminen suprajohtava diodi
12.06.2023Tehostusta kvantti-internetille
09.06.2023Aurinkosähköä avaruudesta
08.06.2023Maailman ensimmäinen puutransistori
07.06.2023Vihdoinkin 2D-mikrosiruja
06.06.20233D-tulostuksella aivan uudenlaisia materiaaleja
05.06.2023Femtoskaalan mittauksia
03.06.2023Uusi katalyytti kestävälle vedylle
02.06.2023Skyrmioneja ohjaavia transistoreita
01.06.2023Uusia materiaaleja akuille ja lämpösähköisille
31.05.2023Fotonisiru ilman litografiaa
30.05.2023Kohti trionipohjaisia optisia laitteita
29.05.2023Uusia muistiratkaisuja spineillä ja pyörteillä
27.05.2023Nopeita mikrorobotteja ihmiskehoon
26.05.2023Sähköä ohuesta ilmasta 24/7
25.05.2023Kvanttista vai ei
24.05.2023Uusia näkemyksiä suprajohtavuuden tutkimuksiin
23.05.2023Elektroniaaltojen kuljettama lämpö
22.05.2023Erikoismuotoiltuja kvanttipisteitä
19.05.2023Nanolankaverkko oppii ja muistaa
18.05.2023Kolmiulotteista valon muokkausta
17.05.2023Muunnettavia nanomittakaavan elektronisia laitteita
16.05.2023Atomeja lävistäen ja heitellen
15.05.2023Välikerrokset tehostavat perovskiittikennoja
13.05.2023Fotosynteesi puhtaan energian tuotantoon
12.05.2023Grafeenipohjaisia kvanttipiirejä atomien tarkkuudella
11.05.2023Kohti topologista kvanttilaskentaa
10.05.2023Keinoihot ja tekoäly
09.05.2023Kvanttikomposiitteja sähköisille ja optisille innovaatioille
08.05.2023Salakuuntelu vaikeutuu tai sitten ei
06.05.2023Voiko ET havaita meidät?
05.05.2023Kesytetty valo tarjoaa uusia mahdollisuuksia
04.05.2023Lihonneita kvantikissoja
03.05.2023Van der Waals:lla 2D-materiaaleista 3D-kiteiksi
02.05.2023Topologinen suprajohtavuus ilman suprajohteita
01.05.2023Kaksiulotteisuudella tehostaen
29.04.2023Suprajohteisia moottoriteitä

Näytä lisää »