Suprajohteista

Vain jäähdytettyinä toimivat suprajohteet ovat jo käytännön tekniikkaa.

Niin sanottuja korkeiden lämpötilojen suprajohteita (HTS) käytetään muun muassa energian siirron erikoisratkaisuissa, erittäin tehokkaiden magneettien rakenteissa sekä tuuliturbiinien generaattoreissa.

HTS-suprajohteita käytetään myös nykyaikaisissa matkapuhelimien tukiasemien suodatinkomponenteissa. Tarjoaapa yhdysvaltalainen Superconductor Technologies RF-kentältä syntynyttä HTS-suodatinosaamistaan jopa kännykkävalmistajille.

Merkittävä suprailmiöiden hyödyntäjä on myös lääketieteellinen magneettiresonanssikuvaus.

Yleensä suprajohtavuus ilmenee metalleissa ja erilaissa seoksissa mutta sellainen on saatu aikaan yllättävästi myös germanium-puolijohteessa.

Tieteellisellä rintamalla on tuotettu suprajohtavia ilmiöitä jo aivan molekyylitasolla ja muovissa sekä muutaman atomikerroksen paksuisessa metallissa.

Suprajohtavia ilmiöitä on havaittu myös kaksikerroksisessa ohutkalvossa, jossa kumpikaan kalvo ei itsessään ole suprajohtava mutta niiden välissä esiintyy 1-2 nanometrin paksuinen suprajohtava alue.