2023

Akkutekniikan vaihtoehtojen etsintää

Akkutekniikat ovat kiihkeän tutkimuksen kohteena vahvan kysynnän ja materiaalien saatavuuden ristipaineessa. Katsaus kesän aikana esiteltyihin tuloksiin.


Kubitit kvanttipisteisiin

Kvanttipisteet ovat kuluttajilleknin tuttuja televisioista ja näytöistä. Toinen tuttu juttu on nykyelektroniikan piiteknologia. Voisiko näistä eväistä kehitellä toimivan kvanttitietokoneen.

Anturointia kvanttitasolla

Kvanttitunnistus on siirtymässä laboratoriotekniikasta teollisuuden, terveydenhoidon ja talouselämän työkaluksi. Kvanttitasoinen anturointi parantaa huomattavasti tarkkuutta siinä, miten mittaamme, navigoimme, tutkimme ja olemme vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Kvanttimittauksia ja lomittumisia

Kun tavoitellaan kvanttitekniikoiden käyttöönottoa, täytyy mittaus- ja tutkimustekniikoiden olla näitä tavoitteita syvemmällä. Lomittuminen on sinänsä yksi tutkimusten kohde mutta se antaa myös mahdollisuuden tarkempiin mittauksiin.

Terahertsiraon umpeen kurontaa

Terahertsien taajuudet ovat hetkellä liian nopeita nykypäivän elektroniikka- ja tietoliikennelaitteille, mutta liian hitaita optiikka- ja kuvantamissovelluksiin.

Vaihtoehtona neuroverkot

Tietotekniikan piiriteknisten rajojen häämöttäessä on etsitty uusia tapoja toteuttaa laskentaa. Kvanttitietotekniikka ja fotoninen laskenta ovat vielä enemmän tutkimusvaiheessa. Sen sijaan aivoja matkiva laskentatapa on toiminut jo jonkin aikaa tehokkaana uutena vaihtoehtona.

2022

Kohti miljoonaa kubittia

Miljoona kubittia on kvanttitietokoneiden toteutuksen seuraava tavoite. Miksi sellaisiin määrin on päästävä?


Kvantilaskenta realisoituu

Useat tutkijat vertaavat kvanttitietotekniikan tilaa perinteisempien tietokoneiden tilanteeseen 1960-luvulla

Transistoreista neuroneihin

Neuromorfisista laskentamenetelmistä tulee yhä tärkeämpiä, kun on vastattava tarpeisiin käsitellä valtavia datamääriä tehokkaasti. Nyt kehitellään neuristoria samaan tapaan ja tavoittein kuin transistoria aikoinaan.

Fotoniikan uutisia

Monien tutkijoiden tavoitteena on hyödyntää fotoniikan etuja tulevaisuuden tietotekniikan vauhdittamiseksi. Työ onkin tuottanut muun muassa kvanttihuilun ja valoaaltoelektroniikan todistuksen.

Tavoitteena virheetön kvanttilaskenta

Yksi kiinnostavimmista aspekteista kvanttilaskennan parissa on saavuttaa virheetön toiminta.

Turhautumista ja epäjärjestystä

Magneettinen turhautuminen on kiinnostanut tiedemiehiä pitkään mutta viime aikoina he ovat löytäneet aiheesta ilmiöitä, joilla saattaisi olla käytännöllistäkin merkitystä.

Majorana ja Topologia

Tien yleisen kvanttitietotekniikan tavoitteeseen uskotaan kulkevan Majorana ilmiön tai topologisten kubittien kautta. Forschungszentrum Jülichin saavutukset tällä tiellä ja tutkijoiden näkemykset selventävtä tätä tavoiteltua tietä.

Monenlaista ferroisuutta

Materiaalitieteessä ferroinen viittaa minkä tahansa materiaalin elektronien ominaisuuden, kuten niiden varauksen tai magneettisen spinin, kollektiiviseen vaihtamiseen ulkoisen kentän vaikutuksesta. Mutta nyt tutkijat ovat löytäneet myös uudenlaisia ferroisuuden lajeja.

Uusia menetelmiä kvanttilaskentaan

Kvanttitietotekniikan tutkimus tuo esiin yhä uusia ja lupaavampia tapoja käsitellä ja siirrellä kubitteja.

Piitä ja virheenkorjausta

Virheenkorjaus on oleellinen osa myös kvanttitietotekniikkaa. Nyt myös piiteknisen kvanttitietotekniikan kehittäjät ovat yltäneet virheenkorjauksen mahdollistamalle tasolle.

2021

Transistorin joulutarina

Kvanttimekaniikan tapaan transistori on ehkä eniten aikakautemme tekniikkaa ja kulttuuria muuttanut keksintö. Sen syntytarinaan liittyy joulu ja rankka lumipyry.

Suprajohtavien tutkimusten satoa

Aikoinaan suprajohteiden tutkimus tähtäsi varsinaisen sähkönsiirron tarpeita ajatellen. Nykyään se on siirtynyt yhä enemmän kvanttielektroniikan suuntaan erityisesti kvanttitietotekniikan innoittamana.

Kvanttitietotekniikan uutisia

Kvanttitietotekniikan kehitys on viime aikoina tuonut esiin uudenlaisia kubitteja, muistilaajennusta, kvanttilogiikan portin, virheenkorjausta ja moniytimistä toimintaa.

Akkutekniikkaa materiaalien ja kemian ehdoilla

Akkujen keskeisten materiaalien saatavuus ja toisaalta kemiasta lähtöisin oleva suunnitteluperiaate ovat tulevaisuuteen tähtäävien akkututkijoiden mielenkiinnon kohteena.

Neuronit kertovat enemmän

Neutroneilla on ehdoton rooli aineellisen maailman ymmärtämisessä. Ne voivat osoittaa missä atomit ovat ja mitä atomit tekevät.

Perovskiitin monet kiemurat

Perovskiitistä löytyy yhä uusia ominaisuuksia jotka edistävät sen mahdollisuuksia monissa tulevaisuuden elektroniikan sovelluksissa

Akkutekniikan kehitys vauhdissa

Akkujen tutkimus on tuottanut monia uusia tuloksia joilla voi olla merkitystä suuren kapasiteetin akkuja tavoiteltaessa.

Valolla halliten

Valon avulla löydetään ja hallitaan yhä useampia kvanttimaailman ilmiöitä. Aikanaan ne löytävät tiensä myös tulevaisuuden elektroniikan spintronisiin, topologisiin ja kvanttilaskennallisiin sovelluksiin.

2020

Kvantit, molekyylit ja kubitit

Yhä syvemmälle kvanttitekniikkaan mentäessä materiaalien kvanttiominaisuudet nousevat tieteilijöiden mielessä yhä tarkemman kiinnostuksen kohteeksi. Toisaalta myös molekylaarinen elektroniikka tukeutuu uusimpiin kvantti-ilmiöihin.

Uusia ulottuvuuksia antureille

Tutkijat ovat kehitelleet uusia antureita lasille, tarkalle kosketukselle ja joustavalle venytykselle.

Aivot ja tietotekniikka

Aivot ja tietotekniikka toimivat eri periaatteilla. Voisiko niiden vahvuuksia yhdistää tai luoda tekniikkaa, joka toimii aivojen tapaan.

Materiaaleja printaten

Materiaalitekniset tutkimukset luovat uusia mahdollisuuksia kolmiulotteiselle tulostamiselle. Materiaaleina voivat olla keramiikka, magneetit, nanokuviot tai bioyhteensopivat pehmeät rakenteet.

Kvanttitietotekniikan kesäuutiset

Kvanttitekniikan kehitystyössä on kesän aikana julkistettu monenlaisia edistysaskeleita, joilla tavoiteltiin muun muassa kubittien häiriötöntä toimintaa. Myös jo olemassa olevien kvanttitietokoneiden suorituskyky on saanut yhtenäisemmän mittaustavan.

Akkutekniikan kesäkatsaus

Kesän aikana tehdyissä akkutekniikan tutkimuksia paneuduttiin uusiin materiaaleihin ja menetelmiin, joista osa lähenee jo teollisuustoteutusta mutta myös täysin uusia yllätyksiä ilmeni.

Uuden aikakauden akkuratkaisuja

Akkujen kysynnän kasvaessa nopeasti litiumin ja koboltin resurssit käyvät yhä niukemmiksi. Tämä on merkittävä kannustin kehittää uusia akkujärjestelmiä.

Aurinkokennojen uusi sukupolvi

Aurinkokennojen kehityksessä on viime aikoina tapahtunut monia uudenlaisia kehitysvaiheita. Valmistajien tähtäimissä ovat nyt paneelien asennuskustannukset ja toisaalta erikoistarpeiden lisääntynyt kysyntä.

Kaksi ja puoliulotteisia

Eräs laji kaksiulotteisia materiaaleja on siirtymämetallien dikalkogenidien (TMDC) monokerrokset eli ne koostuvat kahdesta tai useammasta kovalenttisesti sitoutuneesta alkuaineesta.

2019

Monipuolistuvia kvanttilaskimia

Kvanttiutuvia transistoreita

Muistitekniikan muodonmuutos

2018

Spintroniikka kohti käytäntöä

Topologisia löytöjä

Magnetismia nanomitoissa

2017

Omituiset oksidit

Plasmoniikkaa hyödyntäen

Kaksiulotteisten esiinmarssi

Aurinkoa ja lämpöä

Nanoelektroniikkaa lääketieteelle

Atomeista nykertäen

Terahertsit käyttöön


2016

Pienenergiaa hukkalämmöstä

Monenlaista pienenergian keruuta

Kvanttitietotekniikan vaihtoehdot

Konstikasta radiotekniikkaa

Kuituoptista tiedonsiirtoa

Atomeja ja elektroneja hätistellen

Biologiaa ja elektroniikkaa

Fotoniikkaa mikropiiriin

2015

Monipuolinen laser

Orgaanista elektroniikkaa

Keinotekoinen fotosynteesi

Antureita nanomittauksiin

Suprajohteiden mysteerit

Grafeeni ja lampun henki

Elektroniikka ja hiilinanoputket

Superkondensaattorit ja mikroakut

2014

Monimuotoiset akut

Futuristinen spintroniikka

Monipuolinen perovskiitti

Elektronin ja fotonin rajalla

Lämmönhallinnan uudet konstit

Lomittuminen turvaa salaisuudet

Kvanttihiukkasista ponnistaen

Elektroniikkaa kaksiulotteisesti