Kooste- ja katsausartikkeleita

2021

Suprajohtavien tutkimusten satoa

Aikoinaan suprajohteiden tutkimus tähtäsi varsinaisen sähkönsiirron tarpeita ajatellen. Nykyään se on siirtynyt yhä enemmän kvanttielektroniikan suuntaan erityisesti kvanttitietotekniikan innoittamana.

Kvanttitietotekniikan uutisia

Kvanttitietotekniikan kehitys on viime aikoina tuonut esiin uudenlaisia kubitteja, muistilaajennusta, kvanttilogiikan portin, virheenkorjausta ja moniytimistä toimintaa.

Akkutekniikkaa materiaalien ja kemian ehdoilla

Akkujen keskeisten materiaalien saatavuus ja toisaalta kemiasta lähtöisin oleva suunnitteluperiaate ovat tulevaisuuteen tähtäävien akkututkijoiden mielenkiinnon kohteena.

Neuronit kertovat enemmän

Neutroneilla on ehdoton rooli aineellisen maailman ymmärtämisessä. Ne voivat osoittaa missä atomit ovat ja mitä atomit tekevät.

Perovskiitin monet kiemurat

Perovskiitistä löytyy yhä uusia ominaisuuksia jotka edistävät sen mahdollisuuksia monissa tulevaisuuden elektroniikan sovelluksissa

Akkutekniikan kehitys vauhdissa

Akkujen tutkimus on tuottanut monia uusia tuloksia joilla voi olla merkitystä suuren kapasiteetin akkuja tavoiteltaessa.

Valolla halliten

Valon avulla löydetään ja hallitaan yhä useampia kvanttimaailman ilmiöitä. Aikanaan ne löytävät tiensä myös tulevaisuuden elektroniikan spintronisiin, topologisiin ja kvanttilaskennallisiin sovelluksiin.

2020

Kvantit, molekyylit ja kubitit

Yhä syvemmälle kvanttitekniikkaan mentäessä materiaalien kvanttiominaisuudet nousevat tieteilijöiden mielessä yhä tarkemman kiinnostuksen kohteeksi. Toisaalta myös molekylaarinen elektroniikka tukeutuu uusimpiin kvantti-ilmiöihin.

Uusia ulottuvuuksia antureille

Tutkijat ovat kehitelleet uusia antureita lasille, tarkalle kosketukselle ja joustavalle venytykselle.

Aivot ja tietotekniikka

Aivot ja tietotekniikka toimivat eri periaatteilla. Voisiko niiden vahvuuksia yhdistää tai luoda tekniikkaa, joka toimii aivojen tapaan.

Materiaaleja printaten

Materiaalitekniset tutkimukset luovat uusia mahdollisuuksia kolmiulotteiselle tulostamiselle. Materiaaleina voivat olla keramiikka, magneetit, nanokuviot tai bioyhteensopivat pehmeät rakenteet.

Kvanttitietotekniikan kesäuutiset

Kvanttitekniikan kehitystyössä on kesän aikana julkistettu monenlaisia edistysaskeleita, joilla tavoiteltiin muun muassa kubittien häiriötöntä toimintaa. Myös jo olemassa olevien kvanttitietokoneiden suorituskyky on saanut yhtenäisemmän mittaustavan.

Akkutekniikan kesäkatsaus

Kesän aikana tehdyissä akkutekniikan tutkimuksia paneuduttiin uusiin materiaaleihin ja menetelmiin, joista osa lähenee jo teollisuustoteutusta mutta myös täysin uusia yllätyksiä ilmeni.

Uuden aikakauden akkuratkaisuja

Akkujen kysynnän kasvaessa nopeasti litiumin ja koboltin resurssit käyvät yhä niukemmiksi. Tämä on merkittävä kannustin kehittää uusia akkujärjestelmiä.

Aurinkokennojen uusi sukupolvi

Aurinkokennojen kehityksessä on viime aikoina tapahtunut monia uudenlaisia kehitysvaiheita. Valmistajien tähtäimissä ovat nyt paneelien asennuskustannukset ja toisaalta erikoistarpeiden lisääntynyt kysyntä.

Kaksi ja puoliulotteisia

Eräs laji kaksiulotteisia materiaaleja on siirtymämetallien dikalkogenidien (TMDC) monokerrokset eli ne koostuvat kahdesta tai useammasta kovalenttisesti sitoutuneesta alkuaineesta.

2019

Monipuolistuvia kvanttilaskimia

Kvanttitietokoneen kehityksessä ollaan vaiheessa jossa jo jotenkuten toimiville ratkaisuille haetaan vähemmän häiriöherkkiä kubitteja.

Kvanttiutuvia transistoreita

Yhä pienempää energian käyttöä tavoitellen transistoreille etsitään uusia toteutustapoja. Nyt ovat vuorossa kvanttivaikutukset ja aivotoimintojen matkiminen.

Muistitekniikan muodonmuutos

Muistipiireiltä odotetaan tulevaisuudessa paitsi nopeutta ja haihtumattomuutta mutta niille suunnitellaan myös aivan uudenlaisia toimintoja. Tavoitteisiin pyritään erilaisten materiaaliteknisten tutkimussaavutusten kautta.

2018

Akkutekniikan kirjo lavenee

Akkutekniikan laajeneva ja monipuolistuva käyttö ja sen mukaan ohjautuvat monet kehitystyölinjat tuovat aikanaan markkinoille erilaisiin tarkoituksiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja.

Spintroniikka kohti käytäntöä

Spintroniikassa informaation käsittely ja siirto perustuu elektronien spiniin eikä niiden varauksiin. Spintronisia rakenteita toteutetaan jo laboratorioissa mutta myös käytännön toteutuksia lähentelevissä kokeissa.

Topologisia löytöjä

Magnetismia nanomitoissa

2017

Omituiset oksidit

Plasmoniikkaa hyödyntäen

Kaksiulotteisten esiinmarssi

Aurinkoa ja lämpöä

Nanoelektroniikkaa lääketieteelle

Atomeista nykertäen

Terahertsit käyttöön


2016

Pienenergiaa hukkalämmöstä

Monenlaista pienenergian keruuta

Kvanttitietotekniikan vaihtoehdot

Konstikasta radiotekniikkaa

Kuituoptista tiedonsiirtoa

Atomeja ja elektroneja hätistellen

Biologiaa ja elektroniikkaa

Fotoniikkaa mikropiiriin

2015

Monipuolinen laser

Orgaanista elektroniikkaa

Keinotekoinen fotosynteesi

Antureita nanomittauksiin

Suprajohteiden mysteerit

Grafeeni ja lampun henki

Elektroniikka ja hiilinanoputket

Superkondensaattorit ja mikroakut

2014

Monimuotoiset akut

Futuristinen spintroniikka

Monipuolinen perovskiitti

Elektronin ja fotonin rajalla

Lämmönhallinnan uudet konstit

Lomittuminen turvaa salaisuudet

Kvanttihiukkasista ponnistaen

Elektroniikkaa kaksiulotteisesti

2013

Monenmoiset aurinkokennot

Tallennusmateriaalit

Yllättävät nanomateriaalit

Grafeeni jaksaa yllättää

Led-tekniikan katsaus

Katsaus transistoreihin

Lisää puhtia polttokennoihin

Läpinäkyviä ja printattavia

Anturitekniikan katsaus