Molekyylimoottorit toimivat yhdessä

Metalli-orgaanisen kehyksen rakennuspalikat "häkit" ja kide, joka sisältää suuren määrän "häkkejä". Illustration: University of Groningen

(25.3.2019) Jotta molekyylimoottoreita voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, niiden olisi pystyttävä toimimaan yhtenäisesti. Nanometrin kokoisten moottoreiden yhdistäminen yhdeksi järjestelmäksi ja niiden toimiminen yhtenäistäminen on kuitenkin osoittautunut melkoiseksi haasteeksi.

Groningenin yliopiston kemistit ovat nyt onnistuneet integroimaan lukuisia yksisuuntaisia valolla toimivia pyöriviä roottoreita metalliorgaaniseen kehykseen (MOF). Kyseessä on kiinteä materiaali, jolla on häkin kaltainen rakenne.

Erilaisia nanomittakaavan molekyylimoottoreiden ryhmiä on kokeiltu pintatasoilla mutta sellaisia ei ole aiemmin luotu 3D-kiintoainemateriaaliin.

Groningenin yliopiston tutkijoiden ryhmä sai aikaan 3 x 10 20 valolla ajettavaa yksisuuntaisesti pyörivää moottoria kuutiosenttimetriä kohti.

Tutkijat sijoittuivat moottorit metalli-orgaanisiin kehyksiin, jotka olivat metalleista valmistettuja molekylaarisia häkkejä, joita yhdistivät toisiinsa orgaanisten molekyylien "kannattimet". Näiden molekyylihäkkien järjestyneet 3D-pinot muodostavat kiteitä.

Molekyylimoottorien staattorikomponentit toimivat häkkien pilarit, kun taas roottorikomponentit pysyvät vapaina häkkien sisällä. Moottorit saatiin toimimaan valaisemalla kidettä UV-valolla.

Järjestelmän testit osoittivat, että moottorit suuntautuivat pääasiassa samaan suuntaan ja että niiden pyörimisnopeus oli samanlainen kuin nesteissä saavutetut nopeudet.

Nyt on mahdollista luoda "moottoroitu MOF", jossa suuri määrä molekyylimoottoreita pakataan tiheästi yhteen makroskooppisen kiteen luomiseksi.

Teoriassa tällaisia kiteitä voitaisiin käyttää kontrolloimaan kaasujen diffuusiota tai ne voisivat toimia valoa käyttävinä pumppuina mikrofluidijärjestelmissä. Toinen mahdollinen sovellus olisi syöttää moottoroituun MOF:iin materiaaleja, jotka sitten reagoisivat häkkien sisällä ennen kuin ne pumpataan ulos uudelleen.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta ennen kuin jokin näistä sovelluksista voi realisoitua. Yksi mahdollinen ongelma on esimerkiksi se, että häkkien läpi kulkevat materiaalit saattavat häiritä moottoreiden toimintaa ja aiheuttaa järjestelmän tukkeutumisen.

Tutkijatiimin esittämä järjestelmä tarjoaa kuitenkin ponnahduslautan 3D-matriisiin integroitujen moottorien kollektiivisen käyttäytymisen tutkimiseksi.

Aiheesta aiemmin:

Valolla ohjattavia moottoreita ja roottoreita

Nanomotorisoitua litografiaa


Aiemmat uutiset

Laveampaa kvantti-informaation vaihtoa (22.03.2019)
Niels Bohrin Instituten tutkijat jäähdyttivät sirun, joka sisälsi spinkubittien ryhmän -273 celsiusasteeseen. Yksittäisten elektronien ja niiden spinien käsittelemiseksi..

RF-fotoneja ja kvanttihyppyjä (21.03.2019)
Tämä kvanttipiiri (1x1 cm) antaa tutkijoille mahdollisuuden kuunnella kvanttimekaniikan sallimia heikoimpia radiotaajuuksien signaaleja.  Delftin teknillisen yliopiston..

Säädettävää ja äänennopeaa lämmönjohdetta (20.03.2019)
Ympäristöolosuhteissa tai näkyvässä valossa (vasen puoli) polymeeri on kiteinen ja sillä on suuri lämmönjohtavuus. Ultraviolettivalolle (UV) altistuessa se muuttuu..