Yksisuuntainen radiotie synteettisellä Hall-efektillä

30.09.2019

Illinois-synteettinen-Hall-yksisuunta-radio-300-t.jpgIllinoisin yliopiston Urbana-Champaignin tutkijat ovat toistaneet yhden fysiikan tunnetuimmista sähkömagneettisista vaikutuksista, Hall-efektin, käyttäen radioaaltoja (fotoneja) sähkövirran (elektronien) sijasta.

Kehitettyä tekniikkaa voitaisiin käyttää luomaan viestintäjärjestelmiä, jotka tehostavat signaalin siirtoa yhteen suuntaan absorboiden samalla vastakkaiseen suuntaan kulkevia signaaleja.

Hall-efektissä virransuuntaan nähden kohtisuorat sähkö- ja magneettikentät muodostavat sähkövirran. Valoa ei ole varautunutta, joten tavanomaisia sähkö- ja magneettikenttiä ei voida käyttää vastaavan ”valovirran” tuottamiseen.

Tuoreessa tutkimusraportissa tutkijat ovat kuitenkin tehneet täsmälleen tämän ”synteettisiksi sähkö- ja magneettikentiksi” nimeämänsä tempun avulla.

Päätutkija Gaurav Bahlin tutkimusryhmä on työskennellyt useilla menetelmillä radio- ja optisen tiedonsiirron sekä kuituoptisen viestinnän parantamiseksi.

Tässä työssä tutkimusryhmän jäsen Christopher Peterson on tarjonnut uuden lupaavan menetelmän tiedonsiirron ohjaamiseksi suunnatulla tavalla Hall-vaikutuksen kaltaisella periaatteella.

Sähkövirran sijasta joukkue tuotti ”valovirran” luomalla synteettisiä sähkö- ja magneettikenttiä, jotka vaikuttavat valoon samalla tavalla kuin normaalit kentät vaikuttavat elektroneihin.

"Vaikka radioaallot eivät kanna varausta eivätkä siksi koe sähkö- tai magneettikentän voimia, fyysikot ovat jo useiden vuosien ajan tienneet, että vastaavat voimat voidaan tuottaa rajoittamalla valoa rakenteissa, jotka vaihtelevat tilassa tai ajassa", Peterson kuvailee.

”Rakenteen muutosnopeus ajassa on tosiasiallisesti verrannollinen sähkökenttään, ja tilan muutosnopeus on verrannollinen magneettikenttään. Vaikka näitä synteettisiä kenttiä ajateltiin aikaisemmin erillisinä, osoitimme, että niiden yhdistelmä vaikuttaa fotoneihin samalla tavalla kuin se vaikuttaa elektroneihin."

Luomalla erityisesti suunnitellun piirin parantamaan näiden synteettisten kenttien ja radioaaltojen välistä vuorovaikutusta, ryhmä hyödynsi Hall-efektin periaatetta vahvistaakseen yhdessä suunnassa kulkevia radiosignaaleja ja samalla pysäyttäen ja absorboimalla toiseen suuntaan kulkevia signaaleja.

Kokeilunt osoittivat, että synteettisten kenttien oikealla yhdistelmällä signaalit voidaan lähettää piirin kautta yli tuhat kertaa tehokkaammin yhteen suuntaan kuin vastakkaiseen suuntaan.

Heidän tutkimustaan voitaisiin käyttää tuottamaan uusia laitteita, jotka suojaavat radioaaltojen lähteitä mahdollisilta haitallisilta häiriöiltä tai jotka auttavat varmistamaan, että herkät kvanttimekaaniset mittaukset ovat tarkkoja.

Ryhmä työstää myös kokeiluja, jotka laajentavat konseptin muunlaisiin aaltoihin, mukaan lukien valo ja mekaaninen värähtely,

Aiheesta aiemmin:

Kaksisuuntaisesti useilla kaistoilla

Antennin symmetrian rikkova keksintö

Radiotiellä ajassa taaksepäin

28.05.2020Ennätyskorkeaa datansiirtoa yhdellä lähettimellä
27.05.2020Apua litiummetallisille anodeille
26.05.2020Uusi resepti yhden atomin transistoreille
25.05.2020Ihoanturi seuraa C-vitamiinitasoja hiestä
22.05.2020Kohti kolmatta ulottuvuutta
21.05.2020Nopempi koherentti LiDAR
20.05.2020Rautaa rajalle, vaikka ruosteisenakin
19.05.2020Uudenlaisen kvanttitutkan prototyyppi
18.05.2020Löytää edullisesti radioaaltoja
16.05.2020Suprajohtavuutta ja topologiaa

Siirry arkistoon »