Symmetrian voimalla uusia kvanttitekniikoita

05.01.2023

Chalmers-symmetria-kvanttitekniikoiden-kayttoon-250.jpgChalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat löytäneet tavan hallita atomien pimeää tilaa ja kommunikoida sen kanssa hyödyntämällä luonnon omaa luontaista symmetriaa.

Tämä löytö avaa uuden oven kvanttilaskentaverkkojen sekä kvanttianturien rakentamiselle.

”Luonto pitää symmetrioista ja niin mekin. Kokeidemme perustana on innovatiivinen insinööritemppu, jossa ohjaamme ja hyödynnämme saatavilla olevia symmetrioita järjestelmässä, jota muuten on erittäin haastava kesyttää”, sanoo tohtori Aamir Ali.

Yksi houkutteleva tapa toteuttaa hajautetun kvanttilaskennan laajoja kvanttiverkkoja on käyttää keinotekoisia atomeja kubitteina.

Atomit ovat vuorovaikutuksessa valon kanssa absorboimalla tai emittoimalla fotoneja. Kuitenkin kahden tai useamman atomin ryhmä voi esiintyä superpositiotiloissa, joita kutsutaan tummiksi tiloiksi, joissa ne ovat täysin läpinäkyviä valolle. Se tarkoittaa, että ne eivät emittoi eivätkä absorboi valoa. Näillä pimeillä tiloilla on suuri potentiaali kvanttitekniikoissa, koska ne ovat immuuneja ulkoisille vaikutuksille ja häiriöille. Samasta syystä pimeiden tilojen hallitseminen ja niiden käyttäminen informaation vaihtoon on kuitenkin vaikea tehtävä.

Nyt Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet yksinkertaisen, erittäin tarkan menetelmän kahdesta toisiinsa liittyvästä keinotekoisesta atomista koostuvan molekyylin pimeiden tilojen hallitsemiseksi.

Luonto pyrkii symmetriaan luodakseen tasapainoa ja harmoniaa ja tämä pätee myös atomin energiatasoihin.

Tutkijoiden käyttämät kubitit koostuvat kahdesta kytketystä keinotekoisesta atomista. Kun fotoneja siirretään atomeihin aaltojohteen kautta, ne voivat olla vuorovaikutuksessa kahden käytettävissä olevan symmetrisen energiatason kanssa.

Aiemmassa tutkimuksesta poiketen Chalmersin tutkijat käyttivät nyt kahta aaltojohdetta, joista kumpikin oli kytketty eri symmetrisiin tiloihin. Keinotekoisten atomien symmetrisen energian jakautumisen vuoksi yksi aaltojohteista kytketään pimeään tilaan ja toinen sen täydentävään kirkkaaseen tilaan. Näin niitä voidaan manipuloida ja hallita toisistaan riippumatta.

Keinotekoiset atomit koostuvat elektronisista piireistä, jotka, aivan kuten todelliset atomit, voivat miehittää vain joukon tiettyjä – erillisiä – energiatasoja. Kun ne on kytketty kahteen aaltoputkeen, ne luovat jaetun rakenteen, joka hyödyntää kvantti-interferenssiä yhdistääkseen aaltojohteen kahteen eri symmetriaan, jotka atomien energiatasot voivat olettaa.

Tällaisten symmetrioiden kytkennän ansiosta energiasiirtymien valinta ja suunnittelu on helppoa. Tämä voidaan tehdä paljon helpommin ja tehokkaammin kuin aiemmin on osoitettu ilman, että tarvitsee käyttää hienostunutta vaihe- ja pulssiohjausta, mikä on tyypillistä vakioarkkitehtuurille.

Kyky hallita pimeitä tiloja tarjoaa uuden lähestymistavan kvanttiteknologioiden sovelluksiin. Uuden kytkennän avulla on mahdollista luoda pimeän tilan ja kirkkaan tilan välille kvanttilomittuminen, joka avaa uusia tapoja käsitellä kvantti-informaatiota ja välittää sitä kvanttiverkossa.

Lisäksi se mahdollistaa myös sellaisten anturien kehittämisen, jotka voivat absorboida matalan energian mikroaaltofotoneja. Tämän alueen fotonidetektori voisi edistää pimeän aineen havaitsemista universumissa.

Tutkijat aikovat myös hyödyntää näitä uusia tuloksia termodynamiikassa nähdäkseen, voidaanko kvanttimekaniikan lakeja hyödyntäen saavuttaa etuja myös moottoreissa tai akuissa.

Aiheista aiemmin:

Huonelämpötilassa toimivia keinotekoisia atomeja

Lupaava pari: pimeys ja kirkkaus

Älykäs kvanttianturi

21.03.2023Valoemissio ilman teoriaa
20.03.2023Aurinkokennoa rullalta rullalle
18.03.2023Sähköisesti ohjattua passiivista säteilyjäähdytystä
17.03.2023Ferrosähköinen HEMT-transistori
16.03.2023Yhden fotonin emittereitä piille
15.03.2023Fononit, kvanttipiste ja grafeeni
14.03.2023Kestomagneettisuutta tuottaen
13.03.2023Aivoissa valmistuvat elektrodit
12.03.2023Hiilinanoputki kvanttibittien kodiksi
09.03.2023Ionit kuriin perovskiittisissa aurinkokennoissa
08.03.2023Käsialakuvion ennätysmäistä tunnistusta
07.03.2023Suprajohdekubitteja kolmessa ulottuvuudessa
06.03.2023Kevyempiä ja pehmeämpiä ja robotteja
04.03.2023Ihmisen aivosoluilla toimiva tietokone?
03.03.2023Metapinnoilla kohti 6G:tä
02.03.2023Pietsosähköakustiikalla kevyempää RF-tekniikkaa
01.03.2023Molekyylielektroniikan airueita
28.02.2023Antureita mikrobien nanolangoista
27.02.2023Neljän elektronin litium-ilma akku
24.02.2023Uusia eväitä kubiteille
23.02.2023Lämmönhallintaa karheille pinnoille
22.02.2023Erittäin lupaavia elektrolyyttiehdokkaita
21.02.2023Mekaanisesti mukautuva antenni
20.02.2023Litimumniobaattia piin kaveriksi
18.02.2023Merkittäviä läpimurtoja perovskiiteissä
17.02.2023Skyrmionit lukevat käsialaa
16.02.2023Kubitteja laaksoissa, flip-floppina ja perovskiitissä
15.02.2023Monipuolinen ferrosähköisyys
14.02.2023Strukturoidun valon vääristymättömiä muotoja
13.02.2023Topologinen akustinen aaltoputki
10.02.2023Kvanttitietokoneen ionikubitit siirtyvät hienosti
09.02.2023Lämpöä siirtävä kvasihiukkanen
08.02.2023Pehmusteella tehostettua perovskiittia
07.02.2023Ledit pinoon tarkasti
06.02.2023Suurta energian keruuta pienestä liikkeestä
04.02.2023Älykäs piilolinssi ja vauvanvaippa
03.02.2023Kvanttisimulointia analogisesti ja koneoppimisella
02.02.2023Sähköisesti kytkettävää kidesymmetriaa ja suprajohtavuutta
01.02.2023Pystysuuntainen sähkökemiallinen transistori
31.01.2023Matematiikkaa valon nopeudella
30.01.2023Monikäyttöinen kaksiulotteinen
28.01.2023Aaltoputkia ilmaan ja salamalle
27.01.2023Edistystä suprajohteisissa kubiteissa
26.01.2023Pienempiä ja halvempia virtausakkuja
25.01.2023Kaksiulotteisia kiekkoalustoille
24.01.2023Virstanpylväs valotoimiselle elektroniikalle
23.01.2023Topologiaa optiseen kuituun
23.01.2023Riittävätkö alkuaineet
21.01.2023Hengittävä superkondensaattori
20.01.2023Terahertsinen langaton linkki
19.01.2023Elektroninen silta kaksiulotteisissa
18.01.2023Kosmiset säteet salausmenetelmänä
17.01.2023Spinit hallintaan miljardin kubitin sirulla
16.01.2023Ihmiskeho auttaa hukkaenergian keräämistä
15.01.2023Rele grafeenista
14.01.2023Pienten lentäjien lennonhallintaa
13.01.2023Tehokkaita sirukokoisia näkyvän valon lasereita
12.01.2023Perovskiittien älykalvoja ja itsekorjautuvutta
11.01.2023Moduuli kvantti-informaation siirrolle
10.01.2023Litium-rikki akut askeleen lähempänä
09.01.2023Aktiivinen pikselianturi
07.01.2023Halpaa ja kestävää vetyä aurinkovoimalla
06.01.2023Uusia näkymiä infrapunan alueilla
05.01.2023Symmetrian voimalla uusia kvanttitekniikoita
04.01.2023Valolla käskyttävä sydämentahdistin
03.01.2023Kohti puolijohteisia kvanttitietoverkkoja
02.01.2023Vuorovaikutuksettomia mittauksia
30.12.2022Kestävämpiä ja ohuempia aurinkokennoja
29.12.2022Kaksiulotteista ferrimagnetismia grafeeniin
28.12.2022Syvästi oppinut atomien kokoaja
27.12.2022Neljäs ulottuvuus 3D-tulostukseen
23.12.2022Uusia vahvoja perusteita grafeenielektroniikalle
22.12.2022Mikropallopari muuttaa mikroaallot valoksi
21.12.2022Hiilinanoputkia ja atomeja energian varastoinnille
20.12.2022Monipuolistuvat transistorit
19.12.2022Tekoäly pakkaa ja 3D-tulostettu dekooderi purkaa
17.12.2022Vihreää vetyä ja eteeniä
16.12.2022Sirulle sopiva laserisolaattori
15.12.2022Romuelektroniikan kulta lääkkeitä katalysoimaan
14.12.2022Logiikkaa optiselle laskennalle
13.12.2022Kvanttivalon värin muuttaminen sirulla
12.12.2022Demonit ja timantit avuksi
09.12.2022Grafeenin avulla "transistori" suprajohtavuudelle
08.12.2022Pietsosähköä halliten ja tehostaen
07.12.2022Neljä ulottuvuutta kvanttiviestintään
06.12.2022Akkuelektrodeita kehittäen
05.12.2022Uusi konsepti aurinkokennoille
02.12.2022Monitoimiset metapintojen antennit
01.12.2022Paremmilla transistoreilla vai peräti ilman
30.11.2022Kasvihuonekaasu CO2 akun komponentiksi
29.11.2022Kuitua kvanttiviestinnälle
28.11.2022Älykkäästi reagoivaa materiaalia
25.11.2022Aikalinssi tuottaa ultranopeita pulsseja
24.11.2022Kohti pikofotoniikkaa
23.11.2022Lämpösähköisiä nopeasti
22.11.2022Piifotoninen MEMS add-drop -suodatin
21.11.2022Kotimainen kubitti
21.11.2022Elävien tietokoneiden suunnittelu ja ohjelmointi
17.11.2022Kvanttimateriaalit ja terahertsit
16.11.2022Tekoäly optimoi tehomuuntimia

Näytä lisää »